نگهدارنده جانبی – کشنده - خدمات قالب ایران

۰ تومان

این قفل از سه سایز تشکیل شده کوچک ، متوسط ، بزرگ این قفل از دوقسمت چدنی نشکن ، فنر قوی ، پیچ و پین فولادی تشکیل شده است.

    • تومان