اگر خواهان اخذ نمایندگی در گروه خدمات قالب ایران هستید
میتوانید از این قسمت با تکمیل فرم الکترونیکی و بعد از آن دریافت فایلPDF و تکمیل و ارسال از طریق فکس اطلاعات خود را برای خدمات قالب ایران ارسال نمایید تا پس از بررسی اطلاعات شما توسط کارشناسان با شما تماس حاصل شود.

شماره ثبت/شماره جواز
شماره ثبت/شماره جواز شرکت یا فروشگاه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شرکت/فروشگاه
نام شرکت/فروشگاه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آدرس
آدرس دقیق
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تلفن
شماره تلفن تماس
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تلفن ثابت
شماره تلفن تماس ثابت
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
ایمیل
آدرس ایمیل
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
به نمایندگی
نام شخص نماینده
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آدرس محل کار
آدرس دقیق محل کار
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

*جدا از ارسال فرم از طریق فکس، تکمیل فرم الکترونیکی نیز الزامیست
در صورت تکمیل نکردن فرم الکترونیکی به درخواست شما رسیدگی نخواهد شد

دانلود PDF فرم درخواست نمایندگی