قفسه ساچمه ای - خدمات قالب ایران

۰ تومان

این وسیله زمانی مورد نیاز می شود که قرار است شافت که تبدیل به میله ی راهنما شده؛ حرکتی خطی را به صورت رفت و برگشت انجام دهد.

    • تومان
    • تومان