پران تیغه ای

پران تیغه ای از فولاد سخت کاری شده تولید می شود که طبق استاندارد از قطر های مختلف تشکیل شده که معمولا در طول های استاندارد می باشد از هر طول استاندارد نصف آن تیغه ونیمه دیگر پران و گوشکوب انتهای آن می باشد.

برای استفاده از این پران باید در صفحه قالب محل پران تيغه اي چهارگوش را مي بايستي متناسب با شكل پران تيغه اي ساخت.اگر اين شيار در يك بلوك يك تكه باشد توسط اسپارك يا تيغه فرز انگشتي ايجاد شودبراي آماده سازي در ساخت با ماشين فرز بهتر است كه مجموعه را به صورت چند تكه ساخت.

پران تیغه ای
پران تیغه ای
پران تیغه ای
پران تیغه ای