پران تیغه ای

پران تیغه ای از فولاد سخت کاری شده تولید می شود که طبق استاندارد از قطر های مختلف تشکیل شده که معمولا در طول های استاندارد می باشد از هر طول استاندارد نصف آن تیغه ونیمه دیگر پران و گوشکوب انتهای آن می باشد.

برای استفاده از این پران باید در صفحه قالب محل پران تیغه ای چهارگوش را می بایستی متناسب با شکل پران تیغه ای ساخت.اگر این شیار در یک بلوک یک تکه باشد توسط اسپارک یا تیغه فرز انگشتی ایجاد شودبرای آماده سازی در ساخت با ماشین فرز بهتر است که مجموعه را به صورت چند تکه ساخت.

paran tighee 01 - پران تیغه ای
paran tighee 02 - پران تیغه ای
paran tighee 03 - پران تیغه ای
paran tighee 04 - پران تیغه ای