قفل گرد

قفل گرد از دو قسمت نرو مادگی تشکیل شده است که از جنس فولاد سخت ابزار و سخت کاری شده است و مورد استفاده آن در قالب برای آب بندی کردن و تلرانس های بالا و لقی نزدیک به صفر می باشد محل استقرار آن در کف کبیته هتی نرو ماده به صورت ضربدری  چهارتایی و سه تایی است و این چیدمان بستگی به ابعاد قالب و وزن قالب دارد.

ghofl gerd 02 - قفل گرد
ghofl gerd 03 - قفل گرد
ghofl gerd 04 - قفل گرد