بوش گرافیتی

graphity 443x400 - بوش گرافیتی
Bronze Oil Free Wear Plate 443x400 - بوش گرافیتی

بوش گرافیتی و صفحات فسفربرنزی گرافیتی امروزه کاربردهای متعددی در صنایع مختلف پیدا کرده اند. صنایع غذایی، صنایع فولاد و فلزات رنگی، نفت و گاز و پتروشیمی از جمله مصرف کنندگان اصلی بوش های فسفر برنزی گرافیتی می باشند.

وجود تکه های گرافیت در بدنه بوش ها باعث ایجاد خاصیت خود روانکاری و کاهش سایش در قطعات درگیر شده و نهایتا منجر به افزایش عمر تجهیزات خواهد شد. در ادامه توضیحات مختصری در مورد خواص و کاربردهای بوش های فسفر برنزی گرافیتی خود روانکار در صنایع مختلف ارائه می شود

خواص و کاربردهای بوش فسفر برنزی گرافیتی خود روانکار

خودروانکاری گرافیت خاصیتی مناسب برای ساخت بوش های فسفر برنزی برای استفاده در محل هایی که قابلیت روانکاری وجود ندارد می باشد. ضریب انبساط حرارتی کم گرافیت و عدم تغییر ابعاد آن در دمای بالا مانع از جام شدن قطعات متحرک می شود. در دستگاه های تولیدی صنایع غذایی استفاده از روانکارها با توجه به موارد بهداشتی مجاز نمی باشد، بنابراین برای روانکاری قطعاتی که بر روی هم حرکت می کنند از خاصیت روانکاری گرافیت استفاده می شود.

در صنایع فولاد معمولا در مکانیزم هایی که در دمای بالا کار میکنند و استفاده از روانکارها در دمای بالا باعث سوخته شدن آنها و عدم عملکرد صحیح آن مکانیزم میشود از بوش های فسفر برنزی گرافیتی خود روانکار استفاده می گردد.

گریدهای خاصی از گرافیت برای ساخت بوش گرافیتی خود روانکار مناسب می باشد.

در طراحی این بوشها معمولا گرافیت ها در ردیف های مختلف قرار داده می شوند تا بیشترین سطح پوشش جهت روانکاری ایجاد شود.